YourMOOD – ลาก่อน (คีย์ง่าย) โน้ตเปียโน

แชร์โน้ตเพลงนี้ให้เพื่อนๆคุณได้ทาง

โน้ตเปียโน
ชื่อเพลง: ลาก่อน (คีย์ง่าย)
ศิลปิน: YourMOOD
Key: C MajorYourMOOD - ลาก่อน คีย์ง่าย โน้ตเปียโน เรียนเปียโน สอนเปียโน เปียโนป๊อป

Download Sheet Music Click More

La Kon YourMOOD in C

Download Here

เนื้อเพลง:

เธอ เธอช่างแสนวิเศษ
เธอยังคงงดงาม ไม่เปลี่ยน
ดั่งวันแรกเจอ

ใจ ที่เคยมีให้เธอ
เป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่อยไป
แต่คงต้องลา เธอตอนนี้

ลาเธอได้สักที ลาก่อนให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้
ลาคงไม่ได้เจอ ไม่ลืมในความหวังดี
โบกมือให้กันอีกที ลาก่อนในทุกๆ อย่าง
ทุกวันที่ดี

แต่ เธอยังแสนวิเศษ
เธอยังคงงดงาม ไม่เปลี่ยน
ดั่งวันแรกเจอ

ใจ ที่เคยมีให้เธอ
เป็นอย่างนั้นเสมอ เรื่อยไป
แต่คงต้องลา เธอตอนนี้

ลาเธอได้สักที ลาก่อนให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้
ลาคงไม่ได้เจอ ไม่ลืมในความหวังดี
โบกมือให้กันอีกที ลาก่อนในทุกๆ อย่าง
และตอนนี้

ลาเธอได้สักที ลาก่อนให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้
ลาคงไม่ได้เจอ ไม่ลืมในความหวังดี
โบกมือให้กันอีกที ลาก่อนในทุกๆ อย่าง
ทุกวันที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *