tinn – ใช้เวลา (Understand) โน้ตเปียโน

แชร์โน้ตเพลงนี้ให้เพื่อนๆคุณได้ทาง

โน้ตเปียโน
ชื่อเพลง: ใช้เวลา (Understand)
ศิลปิน: tinn
Key: D Majortinn - ใช้เวลา (Understand) โน้ตเปียโน เรียนเปียโน สอนเปียโน เปียโนป๊อป

Download Sheet Music Click More

Chai Wela

Download Here

เนื้อเพลง:

บางเรื่องเราต้องใช้เวลา
เพื่อเรียนรู้มันเป็นอย่างไร
ความเสียใจเรื่องธรรมดา
กว่าจะผ่านพ้นไป
ต้องใช้เวลา

ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา
ไม่อยากมีลมหายใจ
ใช้เวลา ใช้เวลา

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ

ทุกๆ ครั้งที่ยังมีน้ำตา
ปล่อยให้เวลารักษาหัวใจ

ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตา
ไม่อยากมีลมหายใจ
ใช้เวลา ใช้เวลา

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
แค่เธอใช้เวลาจนเข้าใจ

แม้ยังเจ็บ ยังเสียใจ เจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหว
ทำอะไรก็ร้องไห้ ช่างมันไม่เป็นไร
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ

อดทนให้เวลาพัดพาน้ำตาไป
แผลที่เจ็บ เกินรับไหว แต่ในสักวันจะจางและหายไป
เมื่อเธอใช้เวลาจนเข้าใจ

แค่เธอใช้เวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *